A SÖTÉTSÉG MŰKÖDÉSE

 

 

A világon a gonosz mindenhol jelen  van, mára a befolyása óriási méreteket öltött, ezt  látja és érzi  mindenki, aki még  teljesen nem zárta el a saját szellemét, tehát az igaz emberiességét, amely a legfontosabb énünk.  Azonban honnan származik ez a gonosz? Miért terjedt el ily mértékben  a Földön? És ki a terjesztője?

 

Az összes gonoszság mögött, amely létezik a Földünkön  a SÖTÉTSÉG áll.
Csak ha felismerjük az ellenségünket, csak akkor tudjuk megvédeni magunkat tőle.

 

Hogyan védhetjük meg magunkat a sötétség támadásaival és kísértéseivel szemben? Csakis úgy, hogy felfedezzük és megismerjük és ezekután aktívan védekezünk a hatását ellen. Mi magunk nem tudunk megszabadulni a sötétség  hatása alól, mert az egész Föld a mi hibánkból a befolyása alatt van,  és megtisztítani nem képes senki más csakis  a Fény közvetlen küldötte aki erre volt meghatározva, és ez nem más mint a megígért  Ember Fia - Imanuel. Nekünk nem szabad csak tétlenül várni rá, de épp fordítva teljes aktivitással önmagunkon dolgoznunk kell, hogy megvédjük magunkat a sötétségtől,  hogy legalább "féken tartsuk".


A következő sorok segítséget nyújthatnak azon keresőknek, akik még nem szerezték meg a szükséges ismereteket az Igéből, és nem ismerik a sötétség módszereit, mellyel  ez a gonosz rendelkezik,  hogy megszerezhessék - ha úgy kívánják - egyfajta "gyorstalpaló tanfolyam" keretében a tudást a sötétség praktikájáról – legfőképp arról hogy, hogy lehet  előtte védekezni. Valójában, legtöbb ember nem is tudja, hogy a sötétség nem kitalált, elvont fogalom, hanem megfelelő megnevezése valami reálisnak, ami erősen befolyásolja életünk minden pillanatát, és megpróbál elterelni minket az örök boldog élettől a szellemi birodalomban - a paradicsomban, és ehelyett a pusztulásba vezet minket ahol a   tudatos "énünk" megsemmisül.

 

Bizonyára mindannyian ismerjük azt  a belső csendes suttogást és rábeszélést a  rossz tettekre,  vagy "ártatlan hazugságra", egy kis csalásra vagy fegyelemmegszegésre, amellyel ugye "senkinek sem ártunk", de minket bizonyos előnyökhöz vagy örömökhöz  juttat.  Mindannyian ismerjük és tapasztaltuk, valamilyen téren ezt a – „MEGKISÉRTÉST“.

 

Széles körben elterjedt az intenzív, szinte beteges hajlam valamire - szenvedélyekre és a függőségekre, melyek megfosztják az embereket a szellemi erejüktől, és így ezen hajlamok rabszolgájává és vazallusaivá válnak, és mindez később még sok gonoszságot és szenvedést okoz a környezetükben.

 

Ismerjük azt az értelmetlen veszekedést és félreértést a partnerünkkel, vagy valaki mással, melyben a viszály egy csomó erőt és energiát igényel, de valójában semmilyen  ok nem volt  a veszekedésre. Partnerünk viszont aránytalanul és túlzottan reagált, a mi impulzusainkra, szavainkat és szándékainkat teljesen más fényben látta, amely nem felelt meg a valóságnak. De hogy "MIÉRT" látta így, és tulajdonképpen "MIRE" reagált, azt nem érthetjük meg mindaddig, amíg meg nem értjük a sötétség módszereit, és legfőképpen nem fogadjuk el annak létezését és a ránk való hatását.

 

Ilyen veszekedés után, de más helyzetekben is, úgy  érezzük  mintha valaki vagy valami "kiszívott" volna minket,  kimerülünk és legyengülünk.

Mindez a sötétség munkája, amely nagyon intelligensen és alattomosan rejtve hat ránk. Tisztátalanságra ösztönöz bennünket,  és fokozza  bennünk a negativitást. Pontosan ismeri az egyes emberek gyengeségeit, és ezt megfelelően ki is használja. Amikor rájövünk hatására ránk egy bizonyos területen, legközelebb más „öltözetben” fog próbálkozni, de a cél továbbra is változatlan marad. Azonban, ha valaki  a jóra vágyik és  ilyen ösztönzés nem hatna rá, akkor a sötétség más módszerekhez folyamodik. Eltereli az embert az életcélja felől - a spirituális fejlődésétől úgy, hogy más  "fontos célkitűzést",  szerepet kap cserébe csak azért, hogy ne legyen ideje arra ami lényeges. Ha még ez sem működik, akkor a sötétség szenvedést okoz, így ez az erkölcsileg erős ember földi nehézségekkel fog küzdeni, igazságtalanul  megrágalmazzák, gyakran sok szenvedést és igazságtalanságot fog tapasztalni  a környezetétől, és sokszor őt tartják majd a legrosszabbnak. Míg magas földi tisztségeket, a hatalommal járó jó anyagi biztonságot és a nyilvános tiszteletet olyanok élvezik, akik nem riadnak vissza a legundorítóbb gonoszságoktól sem.

 

Mi a  sötétség és annak hatása, alapvető információk

 

A továbbiakban  segítség képen felhasználunk idézeteket az Ige rövidített változatából - Natalia de Lemeny Makedonová:  Örök törvények című művéből :

„A Földön és az egész anyagiságban valóban megnyilvánul valakinek - aki hatalmasabb, mint az ember- az erős negatív hatása. Ezt minden érzékeny és fogékony egyén érzékeli. Mivel nem látták ennek a negatív erőnek a forrását, jól rátapintottak, hogy ez egy szellem, akit különféle nevekkel illettünk - ördög, sátán, gonosz, pokolfajzat, kígyó, kísértő, Lucifer, a világ fejedelme, a sötétség királya, Antikrisztus stb. Valóban, az emberek közül senki sem láthatja, mert ezt meggátolja az azonneműség törvénye. Ez a lény ugyanis teljesen más fajtájú, mint az emberi szellem, akit több mint egy világgal halad meg.“

 

„Csak az, aki belsőleg meg van győződve, hogy a világűr és az egész teremtés nem automatikusan vagy véletlenül jött létre, hanem intelligens vezérlő törvények hatására, melyeknek saját Alkotójuk van, csak az képes elfogadni a tudást a sötétség és reprezentánsa létezéséről.“

 

„Az egész teremtés - az egyes világok- fokozatosan, felülről lefelé jöttek létre, az idő és a tér hatására, ami számunkra észlelhetetlen. Először egyedül a Teremtő létezett. Az ő közvetlen kisugárzásából keletkezett fokozatosan az isteni birodalom. Később Imanuelen - Parszifalon keresztül létrejött az ős-szellemi birodalom, és még később a szellembirodalom. Csak ezek után formálódott meg a lényszerű birodalom és a világűr.“

 

Itt kell megjegyezni, hogy az emberi szellem származási helye a szellembirodalom, ahonnan mint a tökéletlen szellemi ivadék --- távozik el, lefelé - az űrbe, tehát a durvaanyagúságba , /durvább testekbe és tárolóedénybe öltözve, amelynek a legfelső rétege a fizikai - durvaanyagú test/, ahol sok erőfeszítéssel és munkával tökéletesítheti saját magát, hogy egyszer mint öntudatos emberi szellem térhessen vissza a szellembirodalomba /a paradicsomba/, és ott örök boldogságban teljen a léte.

 

„Az emberek az alsó anyagiságban - a Teremtőtől való legnagyobb távolság következtében- nem fejlődtek olyan harmonikusan, mint a többi, felsőbb világban. Ezért a Teremtő segítségükre küldte az egyik arkangyalt. Lucifernek - ez a valódi neve- úgy kellett volna működnie, mint az őrszellemnek, vagyis hogy sugalljon tanácsot és segítséget, hogy az emberek higgyék, hogy ez a saját lelkiismeretük. E feladat teljesítéséhez segítőket kapott az angyalok - a lények- közül. Hogy le tudjanak ereszkedni az alacsonyabb világba, az örök törvények szerint anyagibb rétegekbe kellett burkolni magukat, melyek lehetővé tették az alacsonyabb szinten - az anyagiság fölött- való tartózkodást. Ezek a burkok, azt okozták, hogy tulajdonképpen elfedték számtalan isteni képességüket és tulajdonságukat. A beburkolódzás és a süllyedés által az eredeti isteni lényekből saját szabad akarattal  - amit eddig nem ismertek-  rendelkező szellemekké váltak.“

 

„Feladata az volt, hogy pszichés befolyással segítsen az embereknek. Ez nem jelenti azt, hogy minden emberre külön-külön volt hatással. Kihasználta az örök törvényeket, melyek szerint bizonyos gondolatokat sugárzott a világűrbe, és ezeket az emberek az azonneműség törvénye szerint magukhoz vonzották. Az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy tökéletesítse  az ész használatát, hogy megkönnyítse az ember földi életét. Mivel az ész csak az anyagiságban létezik, tökéletesítésében nem segíthettek az embereknek szellemi segítők az anyagtalan világokból. Ezért kellett Lucifernek lejönni az isteni birodalomból az anyagiság fölé, hogy jobban megismerje az embereket, anyagi életmódjukat, hogy átadja nekik tapasztalatait és ötleteit, magasabb lényegének köszönhetően az agyra való hatással - a gondolatokon keresztül. Például egy olyan gondolatot sugárzott, hogy a vasból munkaeszközöket lehet készíteni. Mindazok, akik a Földön azzal a problémával foglalkoztak, hogyan lehetne javítani a kőszerszámokon, vették ezt az új eszmét és egyúttal a vas előállítási módját is. Természetesen évszázadokig tartott, míg ez megvalósult.“

 

„Kezdetben Lucifer jól ellátta feladatát. Ám egy bizonyos idő után, mikor észrevette, hogy az emberek milyen könnyen alávetik magukat akaratának, és hogy az angyalok is respektálják, mint Isten földi képviselőjét, ébredezni kezdtek benne az ész negatív tulajdonságai - a büszkeség és a hiúság. Az isteni birodalomban ezeket a negatívumokat nem ismerte. Ott az ész nem létezik, mivel csak az anyagi testtel van összefüggésben.“

 

„Az anyagiság korlátlan ura akart lenni, a Teremtő hatása nélkül.“

 

„Ennek a negatív akarásnak - és később tetteknek is - a súlya alatt egyre nehezebb lett, és süllyedni kezdett az alacsonyabb szférákba. Mikor tudatosította, hogy tehetetlen az örök törvényekkel szemben, melyek automatikusan lehúzták, haragra gerjedt Alkotójuk ellen, és nyílt ellenségévé vált.“

 

Lucifer magával rántotta az angyalokat is, akik őt követték - a saját szabad akaratukból, amelyhez hozzá jutottak és amely végzetes lett számukra. "Bukott angyalok" lettek. Lucifer tehát már nem  segítő gondolatokat sugárzott az emberek iránt, hanem ártó – rontó gondolatokat.

 

„Az emberek kezdetben nem tudtak Lucifer létezéséről, ezért bábként az ő erős hatása alá kerültek. Eredeti életcéljuktól - vagyis a szellemi fejlődéstő l- azzal térítette el őket, hogy állandóan hamis gondolatokat szuggerált nekik, például ilyeneket:

Az ész fontosabb, mint a szellem.”

Az egész életben az észnek kell uralkodni.”

Egyedül az ész tudja megkülönböztetni az összes dolgot.”

 

„Az érzékeny egyének ezeket saját nézetként vették, és fokozatosan átvitték az életbe. Ezzel Lucifer az anyaghoz kötötte az embereket, és egyúttal elzárta őket a szellemi segítségtől. Az emberek főleg a földi dolgokra koncentráltak, így szellemileg és erkölcsileg süllyedni kezdtek, és velük együtt a bolygók is.“

 

Ez tulajdonképpen az "örökletes bűn", amely a sötétség legnagyobb sikere, amit valaha is elért. Valójában ez az emberi agy eltorzulása, súlyos lelki, és földi következményekkel. Eredetileg az első /előagy/ és a hátsó agy /kisagy/ ugyanolyan méretű volt.  A hátsó kisagy felfogta az  ösztönzéseket a lelkivilágból, és továbbította  őket  előagynak, amely oly módon dolgozta fel ezen információkat, hogy a lelki célok minél könnyebben megvalósíthatóak legyenek a  földi durvaanyagúságban.  Az agy tökéletes harmóniában dolgozott, az ember lelki lény volt, és a szellem volt az úr, melynek az agy volt az eszköze,  segítségével a szellem tökéletesíthette az anyagot.  Ezzel a törekvéssel  a szellem egyre erősebb lett és fejlődött. De amikor az ember előtérbe helyezte az észt a szellemmel szemben, egyre inkább elutasította a kisagy használatát, és túlzott előnyben részesítette az előagyat, megtörtént az ami teljesen természetes – amit nem használt az elkorcsosult, és amit használt az fejlődött. A mai embernek nagy előagya és kis hátsóagya van. Már így születik - és ez az örökletes, eredendő bűn.  Az elkorcsosult kisaggyal az ember már nem képes megfelelő módon felfogni  a szellemi és lelki impulzusokat, és így elzárva a szellemi segítségtől, letér a számára kijelölt útról, egyre több bűn közé keveredik, és egyre jobban eltávolodik a földi léte céljától.

 

„Lucifer földi hatalma egyre inkább érvényesült, mert az emberek negatív hajlamai, hogy nem voltak hajlandók szellemileg művelődni illetve gyarapodni, a Földre vonzották az alacsonyabb bolygókról Lucifer szolgáit, a bukott angyalokat és a sötét lelkeket.“

 

„Viszont Lucifer és segédei nem úgy ártanak az egyszerű embereknek, hogy ezt észrevegyék. Feltűnés nélkül és álnokul csinálják. Tudják, hogy az örök törvény szerint minden embernek szabad akarata van, amit respektálniuk kell. Ezért a sötét hatás sohasem kényszerít, csak becsap és sugalmaz. Az emberek ezeket a sugalmakat saját nézeteik és akaratuk szerint osztályozzák, és ennek alapján döntenek. Ezért a negatív sugalmak következményeit is ők maguk viselik, nem pedig azok, akiktől származnak.“

 

„Ma a Földön és az asztrálban sokkal több a sötét szellem, mint a világos. Ezért olyan természetellenes jelenség jött létre, hogy a jó őrszellemen kívül mindenkinek van egy sötét is, sőt ezekből több is akad. Ez a hanyatlás csak az emberek hibájából jöhetett létre, akik nem vették komolyan a próféták és Isten követeinek intéseit és figyelmeztetéseit, hogy változzanak meg.“

 

Azáltal, hogy a sötétek a mélységekbe zuhantak, saját maguk szakították meg a kapcsolatot az éltető erővel - "alaperővel", amelyet a teremtés és a lényei a Teremtőtől kapnak és ez teszi számukra lehetővé  az alapvető létet.

 

Az Örök törvények 2, című könyvből -  válaszok a kérdésekre:

Miért nevezi a könyvben vámpíroknak a sötéteket, ha nem szívják a vérünket?

A vér a lélek leganyagibb megnyilvánulása az emberi testben. Ha az ember elvérzik, testéből eltávozik a lélek, amely a vérhez kötődik. A sötét szellemek és azok az emberek, akik a bomlásnak indult bolygókról jöttek a Földre, az alaperő hiányában szenvednek. Rákapcsolódnak a világos emberekre, és minden lehetséges módon - különösen negatív és orgazmikus érzésekkel - szívják belőlük ezt az energiát. Az ember olyankor nem ura önmagának, még csak nem is tudja, hogy éppen leszívták a sötétek.”

Még hozzá kell tennünk, hogy tényleg „Minden rossz, valamire jó” A sötétség végsősoron mégis a Fényt szolgálja, mert a súlytásai és nekünk okozott szenvedése által, az ember szellemileg gyorsabban fejlődhetett / és még fejlődhet is, ha az Igét használja támaszul /, erősebbé, óvatosabbá és lelkileg mozgékonyabbá válhatott.

 

Milyen helyzetben vagyunk

 

Jelenleg olyan  helyzetben vagyunk,  mint a katonák a harctéren, a fronton. Most csúcsosodik ki a  Biblia által megjövendölt  Utolsó ítélet, és mindannyiunknak szembesülnie kell a végső döntéssel – hogy mely oldalra tartozunk – a Fényhez vagy a sötétséghez. A következményeket mindenki saját magán fogja tapasztalni. A határozatlanság,  lustaság, vagy a passzivitás tulajdonképpen az egyén  döntése.  Elvégre, ha az ember fuldoklik, akkor vagy megpróbál kiúszni a partra vagy megfullad. Ha  túl sokáig fog gondolkodni, vagy figyelmen kívül hagyja az állapotát, akkor ugyanúgy megfullad mint az,  aki a parttól sokkal távolabbi helyről kezd el úszni.

 

Azonban nem szabad félni, pánikba esni, védtelennek érezni magunkat, sem stresszbe esni. Félelemmel és negatív érzelmekkel / és a tulajdonságaikkal / az ember úgyszintén a sötétség hullámaira hangolódik, és így a hatása alá kerül.

 

Fény összehasonlíthatatlanul erősebb mint a sötétség, mert a Fény – maga a Teremtő és a sötétség csak az Ő tőle elfordult lények hatása.

 

Ezért a sötétség garantáltan veszíteni fog, és az utolsó ítélet után el lesz távolítva. Csakis az embereken múlik, hogy megmenekülnek-e, vagy a sötétséggel együtt el lesznek távolítva.  Az egyéntől függ, hogy a sötétségnek vagy a Fénynek nyújt-e kezet, tehát hogy kire hangolódik rá /a saját frekvenciájával/, illetve hogy kihez csatlakozik  a "csatatéren".

 

Az embernek van  szabad akarata, de a sötétség módszere a MEGKISÉRTÉS, felbujtani a rosszra és eltávolítani az élet valódi értelmétől, az Igazság megismerésétől és a szellemi fejlődéstől. Akármennyire is igyekszik a sötétség, ha az ember akarja, meg tudja védeni magát és a sötétség nem győzhet felette. De ezt sem szabad túl egyszerűen elképzelni, tehát úgy, hogy csak azt  mondjuk magunknak: "Sötétség, felettem nem győzhetsz", és ezáltal már  nyertünk is. Olyan ez mint mondjuk egy diák esete, akinek nagy adottsága van a matematikára. Elég lenne neki csupán az, hogy akarja, és máris ötöst kapna az írásbeli dolgozatból. De ez nem ilyen egyszerű, nem elég csak azt mondani, hogy már tudom.  A jó jegy megszerzésének a  feltétele az, hogy a matematika órákon oda fog figyelni, hogy megtanulja az új anyagot és törvényszerűségeket amelĺyek lehetővé teszik a feladatok helyes megoldását.  Ez az első feltétel, de még ez sem jelenti azt, hogy ötöst kap. A megszerzett ismereteket a gyakorlatban is fel kell tudnia használni, először a házi feladatoknál, később az ebből szerzett tapasztalatokat a saját gondolkodásával  és becsületes igyekezésével együtt  megjegyezni, és végül az így megszerzett adottságát fel kell használnia az írásbeli dolgozat során. Hasonlóképpen az ember, aki nem akarja hogy a sötétség irányítsa, de ki akar törni a  befolyása alól – meg kell hogy ismerje a teremtés azon törvényszerűségeit, amelyek a sötétség létezéséről és praktikáiról szólnak, hogy meg tudja magát védeni velük szemben. És ha a megszerzett ismereteit gyakorlatban is alkalmazza, tehát megpróbál az örök – Isteni törvények  szerint élni, és nem fog tudatlanságból vagy lustaságból a sötétségre hangolódni, csak akkor szerezheti meg azt az „ötöst” a szellemi - spirituális fejlődés területén.

 

Ugyanakkor nem kell attól félnie, hogy esetleg a "tananyag" felülmúlja a képességét, tehát hogy a sötétség, amely rá hat, erősebb volna nála.  Mert az emberre mindig  csak annyira erős sötétség hathat,  mint amennyire erős ő maga, és ezért  mindig győzhet felette.

 

Tanácsok, hogyan védhetjük meg magunkat a sötétségtől

 

„Az örömteli, szívből jövő nevetés a sötétség legnagyobb ellensége. Csak nem szabad kárörvendő nevetésnek lennie!„


Abdrushin: A Grál-üzenet utórezgései, A töprengő ember – című előadása

 

 

 

A továbbiakban idézetek Natalia de Lemeny Makedonová: Örök törvények 2 - Válaszok a kérdésekre, című könyvéből:

63.  kérdés

„Árulja el, mi a legnagyobb akadálya, hogy megértsük a sötétséget?

A felszínesség és az önteltség, ami saját tisztaságunkat és tökéletességünket illeti. Ez akadályozza meg, hogy felismerjük a sötétséget magunkon és a környezetünkben.

 

64. kérdés

Összefoglalná röviden, hogyan kapcsolódunk rá a sötét hatásokra?

• Elsősorban bármi nemű félelemmel. A meggyengült szellem veszít saját akaratából, és könnyen hagyja magát másoktól, főleg sötétektől vezetni.

• Túl gyakori szerelem nélküli élvezettel, amikor a szellem úgymond elveszti az eszméletét, és az eksztázist csak a test és a lélek szintjén éli meg.

• Bármiféle eltúlzott világi tevékenységgel, melyben a szellem nem vesz részt.

Időhiány, ami rohanásban és stresszben nyilvánul meg. Ilyen hangulatban az ember impulzívan reagál, nincs ideje, hogy megkülönböztesse és átérezze döntéseit.

• A nem megfelelő viszonyokkal és kapcsolatokkal, melyek megfosztják az erőtől és az életkedvtől.

• Túlzásba vitt logikus gondolkodással, az érzelmek bevonása nélkül.

Negatív hajlamokkal és tulajdonságokkal, mert ezek vonzzák és éltetik a sötét szellemeket.

• Az Igazsággal vagy a személlyel kapcsolatos kétségekkel, bár már előzőleg megértette milyen a valódi lényegük. Tudatosítania kellene, hogy ezek a kétségek nem belülről, hanem kívülről a sötét szellemektől jönnek, hogy ezzel gyengítsék. Ezért nem kell velük foglalkozni, hanem határozottan el kell utasítani őket.

• Mindenféle okkult és mágikus oktatással, képzéssel és technikával, ahol meditációval, energiákkal, képzelőerővel és a tudat ellenőrzésével foglalkoznak. Ezzel a tanuló önként felfedi szellemét a sötét hatásoknak, pedig a lélek és a test védené.

Abd-ru-shin "Ajánlatos-e az okkult oktatás?" című előadásában: elmagyarázza, hogy a képzés során megszerzett tisztánlátás és egyéb szellemi képességek nem olyan tartósak és megbízhatóak, mint amikor természetes fejlődés eredményeként szerzik meg. Ezeket a praktikákat a bukott angyalok vezetették be, akik így ébresztették fel a Földön az eredetileg elvesztett adottságaikat. Azzal, hogy mesterséges módon fejlesztették ezeket a képességeket, túllépték a törvényeket, melyek nem teszik lehetővé, hogy ezek a képességek előbb mutatkozzanak meg, mint ahogy az ember erkölcsileg és szellemileg beérik. Ez is okozta a bukott angyalok és emberek bukását, akik ezzel lekapcsolódtak az Isteni segítségről és oltalomról.

 

65. kérdés

Számunkra nem lenne jobb, ha egyáltalán nem tudnánk a sötét erőkről?

Az évezredek során a legtöbb ember valóban nem akart róluk semmit sem tudni, és így közvetve olyan mértékben elősegítette elterjedésüket, hogy most az emberiséget rajtuk keresztül a pusztulás fenyegeti

 

69. kérdés

Mire kell elsősorban vigyázni, hogy ne engedjünk a sötét kísértésnek?

Mindenkinek tudnia kell, hogy a szellem nem az utolsó láncszem az életében, hanem ellenkezőleg, az irányító részleg. Az élet valódi értelmét segít megérteni az a felismerés, hogy a földi test nem az ember valódi lényege, hanem csak egy ideiglenes ruha az anyagiságban, melynek segítségével a szellem fejlődik. Fokozatosan megtudja, mi vezeti félre a céltól, és így a sötét hatásokkal szemben egyre éberebbé és erősebbé válik.”

 

A következőkben különböző emberek konkrét, valódi átéléseit írjuk le, amelyek példaként szolgálhatnak számunkra a sötét erők megértéséhez. Hisszük, hogy ezen tapasztalatok segíthetnek a keresőknek a sötétség módszereinek jobb megértésében, hogy ezáltal a saját éberségük segítségével jobban tudják a sötétséget felfedezni és vele szemben védekezni.

A Megmentés rádió munkatársai minden jó szándékú embernek sok erőt és elszántságot kíván a jelenleg is zajló és nemsokára bekövetkező eseményekhez.

 

*

*        *        *

*

 

 

1.  történet

Tegnap történt valami, amit szívesen leírnék önnek.

 

Este a mi Eliskánknak fájt a hasa. A férjem megmasszírozta, de az sem segített, ő folyton csak azt ismételgette hogy fáj a hasa. Ekkor a férjem sötét hangokat hallott a fejében, amelyek azt suttogták hogy Eliskát  szúrja meg és vágja szét a hasát, hogy akkor majd nyugalma lesz. Erre ő azt mondta nekik, hogy nem fog rájuk hallgatni. Hogy ő Imanuelt szolgálja, és hogy az Ő nevében hagyják őt békén. Ekkor elhallgattak.

 

Úgy két perccel később Eliska kiment a konyhába, és hozott onnan egy éles kést. A férjem mondta neki, hogy vigye vissza, mert még véletlenül megvágja magát. De ő csak letette elé és azt mondta: „Apu itt van a kés.” Ezután elszaladt és eljött hozzám a fürdőszobába, ahol én épp a hajamat mostam, és azt kiabálta: „Anya, apu meg akart szúrni.” Megszidtuk őt, hogy hazudik.

 

De amikor este gondolkodtunk az eseményeken, megértettük, hogy ő tulajdonképpen hallotta a sötét szellemek hangját, csak rosszul értelmezte azt, amit hallott. Még csak most lesz három éves. Még jobban fog kelleni figyelnünk rá. Mivel a sötétség látja hogy megpróbálunk neki ellenállni, ezért támad még rá is. A Fényt és az őrangyalokat kell kérnünk hogy védjenek meg minket, és csak pozitív és szeretetteljes gondolatokat szabad kisugároznunk.

 

Milyen szánalmas a sötétség, ha kis gyermekekre is megpróbál rátámadni!

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

SZCHIZOFRÉNIA

 

Ezzel a kifejezéssel  már biztosan  mindenki találkozott, legalábbis a többség, ha nem is közvetlenül – személyesen, de legalább passzívan – hallásból, vagy filmből, amelyből számtalan készült ezzel a tematikával. Csakhogy újra nem a megfelelő eredménnyel. Ezért mindjárt a bevezetőben mondjuk el mit is jelent ez a szó az eddigi ismereteink alapján, illetve hogyan definiálja a tudomány.

„A szchizofrénia pszichiátriai diagnózis, gyakran krónikus, lelki betegségre vonatkozik, amely befolyásolja a viselkedést, gondolkodást és az érzéseket. A szchizofrénia szó görög eredetű σχίζω (schizó)=szétosztani, és φρενός (phrenos) =tudat, tehát szétosztott tudat, vagyis szabadabban tudathasadás. A szchizofrénia állapota vitatható, főleg a diagnózishoz szükséges objektív bizonyítékok hiánya miatt, és a  nem megfelelően definiált állapot nehézkes megfigyelése miatt. A megfigyelések azonban azt jelzik, hogy a betegséget genetikai és társadalmi hatások befolyásolják. Nagyrészt, azonban tévesen, azt feltételezik, hogy a szchizofrénia kettéhasadt személyiség.

Mi, emberek, érdekes lények vagyunk. Ha van egy bedefiniálható kifejezésünk pontos megnevezéssel, akkor már elégettek vagyunk és a következőkben azon meggyőződés szerint élünk, hogy a probléma meg van oldva. Csakhogy az ellentettje igaz, ezen emberi gyengeség feltárására tökéletes példa éppen ez a kifejezés amely a címe ennek a fejezetnek.

Ha ismernénk az okot, amely az összes következményt produkálja – csakis a következményt, amely helyesen van definiálva – tehát valamit, ami ezután az ok után következik, akkor teljesen más eredményre jutnánk, olyanra amely eltávolítja az ismert okokat, és mindazok problémáját akik ettől a „betegségtől” szenvednek!

A betegség szó idézőjelben van azért mert tulajdonképpen nem betegségről van szó, hanem természetes adottságról, amely az emberek számára valaha teljesen mindennapos volt, de idővel a mi hibánkból elkorcsosult, és ezért azokra akik még rendelkeznek ezen adottsággal úgy nézünk mint a betegekre. Valójában ez pont fordítva van! Bizonyítják ezt az ugyanilyen típusú, gyerekeknél gyakran megfigyelt élmények, amelyek teljesen hétköznapiak, de mégis rossz kategóriába soroljuk őket.

Felnőtteknél tehát csak ritkán fordul elő, de ami rosszabb nagyrészt akkor kerül sor ezen adottságokra, amikor tiltott serkentő szerek, drogok vagy gyógyszerek felébresztik ezeket az alvó központokat az agyunkban. Ritkán előfordulhat hogy egyes egyének rendelkeznek ilyen adottságokkal, kábító anyagok nélkül is, természetes úton, genetikai adottságokkal a múltból. Ebben a pontban tehát megegyezhetünk azzal, amit a gyógyszertudomány megállapított.

A legújabb kutatások során felfedeztek egy bizonyos molekulát, amely feléleszti az agyunkban ezt a mi hibánkból leblokkolt centrumot. Ennek megfelelő nevet is kapott: „lelki molekula!”

Akik a  kutatások során kaptak ezen anyagból, olyan élményeket éltek át, amelyek számukra nagyon kellemesek és egyben megmagyarázhatatlanok voltak, mivel átélték azt, amit ők maguk úgy definiáltak, mint a saját múltbéli élményeiket egy másik világból. Biztosan tudták hogy valamikor ez már megtörtént. Nem véletlenül használ több régi, természettel összhangban élő nemzet vagy törzs növényeket amelyek ilyen tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy átkerüljenek abba a másik világba, ahonnan számukra mostani életükhöz fontos információkat szereznek. Főleg vadászattal, növénytermesztéssel és gyógyítással kapcsolatban.

Csakhogy itt ezen állapot, de főleg azon anyagok amelyek ehhez hozzásegítenek a mi civilizációnk számára veszélyessé válnak, mert nem ismerjük az okot, és ami még rosszabb az egyén függővé válik tőlük, és ezek után gyakran teljesen másképp reagál mint eddig, a leblokkolt agynak köszönhetően nincs összhangban a társadalmunkkal. Csakhogy ezen is láthatjuk, hogy a mi társadalmunk más egyénekből is áll, akik teljesen más szabályok szerint viselkednek, és a probléma a „mi világunkban” van.

Hogy bizonyosodhatok meg arról hogy ez az elemzés helyes és nem butítom-e én is az olvasót? Alátámaszthatom a saját élményeimmel, mivel idővel nekem is sikerült bejutnom azon világba, és átélni azt, ami a mi világunkban lehetetlen. És mindezt minden segédanyag nélkül. Ilyen fajta átélésből, élményből körülöttünk nagyon sok van, ahogyan ezt már említettem ezekre van megfelelő megnevezésünk és ezzel a témát elintézzük. Csakhogy az ettől szenvedők, tanúi annak, hogy számukra semmi sincsen elintézve, azért mert az őket értékelők ezt nem ismerik és ezért mindezt betegségnek nevezik, és ez a legnagyobb tévedésük. Szerintük ez az agy és az átélés megbetegedése, és mindaz amivel ott találkoznak csakis az ő beteg agyuk szüleménye.

Csakhogy hogyan alakíthat ki az agy történéseket és személyeket amelyekkel ezen élete során soha nem találkozott.

Hisz ez lehetetlen, hisz a fényképezőgépünkben, mobilunkban, kameránkban, vagy archívumunkban csak az lehet amit valamikor felvettünk! Ez az egzakt tudomány megállapítása. Akkor miért mond ellent önmagának? Sőt ami még rosszabb ignorálja a saját megállapításait azoknak, akik szintén a tudományhoz tartoznak, csakhogy azon általános tudományhoz, amely még nem kapott speciális szakosítást, így tehát gyakorlatilag nem befolyásolhatja a szakosított tudományokat.

Mindezt átéltem saját magamon is, mivel az én megállapításaimat az erdészeti gyakorlatból nem fogadta el a tudományos közvélemény mindazok ellenére, hogy minden megállapításomat és felfedezésemet bebizonyítottam, sőt gyakorlattal alátámasztottam, csendben elutasítottak, mivel az ok, nem egyezett az általános véleménnyel és az elismert definíciókkal. Már többször viccesen megemlítettem, hogy: „Az amit én propagáltam húsz éve, a tudomány most kezdi bebizonyítani, és a mindennapos gyakorlatba akkor fog bekerülni, amikor én már húsz éve abban a világban fogok élni, ahol most a „szchizofréniások”!

És ez érvényes az összes tudománnyal, hiába volt bebizonyítva az általános tudomány által a „párhuzamos világok”, valamint az emberi lélek létezése, ezen oldalon ilyen bizonyítékokat már többször közzé tettünk. Sőt filmek is készültek ilyen tematikával, többek közt egy életrajzi film is egy tudósról, aki ilyen módon volt „fogyatékos” – megajándékozott, mert a lágyabb átélései segítségével fogalmazta meg azt a teóriáját amelyért később Nobel díjat kapott.

Az állításaim alátámasztására most következzen egy igazán átélt történés, amelyet sok hasonló közül választottam ki, oly ismerősöktől származik akik ilyen történésektől szenvednek, illetve pontosabban az ő közeli családtagjaik szenvednek tőlük.

„Köszönöm gyors válaszát. A sógoromhoz annyit tennék hozzá: hogy a húgom férje volt. Nagyon jó ember. Hasonló természete volt mint a férjemnek, minden irányban megértették egymást, egyikük a másik nélkül semmit nem csinált, sőt közösen vettek egy szőlőültetvényt is, ahol sok időt töltöttek együtt. A sógorom soha nem volt beteg, de ahogy kezdtek családi problémái lenni - a húgom vállalkozott de sikertelenül - pénzre volt szükségük, amelyet tőle is követelt, ezért egyre többet kezdett inni, hirtelen megbetegedett a mellhártyájára, amelyből már soha nem gyógyult ki, és egyszer álmában meghalt. A férjem gyakran kijárt a temetőbe „cigizni vele”, tudjuk hogy ez milyen veszélyes, később gyakrabban kezdett járni a korcsmába is / most már végképp nem iszik /, mindez 2008 után történt. Sőt körülbelül két éve történt egy eset amitől nagyon megijedt, és azóta már csak nappal jár a temetőbe. A sógora sírjánál volt, rágyújtott, és a régi időkre gondolt amikor még élt. A szomszéd síron ült és már kezdett sötétedni. Egyszer csak hallotta a saját nevét a sógora hangján. Fölemelte a tekintetét, de csak egy kicsit, és látta hogy előtte áll egy férfi futbaldreszben / a sógor focizgatott /. Piros rövidnadrág és sárga trikó volt rajta 5 –ös számmal. „Nézz rám” – mondta neki. A férjem  fölnézett és látta az arcát. Mikor látta hogy felismerte azt mondta neki: „Miro, meg kell hogy mondjam, hogy mindnyájatokra nagyon rossz idők várnak. Most add a kezed.” A férjem valamiféle transzban kezet nyújtott, és érezte ahogy megszorítja. Ezekután eltűnt. Teljesen megijedve és sírva tért haza és csak egyfolytában ismételgette, hogy láttam Lacit, amit először senki nem hitt el neki. Sokáig nem tudott megnyugodni. Azt hittem, hogy valószínűbb hogy valaki más szellemét látta, aki a temetőben vagy a korcsmában ragadt rá. A sógoromat mindenki szerette, a gyerekeink is imádták őt.

A sógorom 2001-ben halt meg / igen, már ilyen sok ideje van a férjemnek problémája vele, mert nem tudja elfogadni, hogy meghalt /, rá egy hónapra a férjem leesett az épületálványzatról, és eltört 5 csigolyája. A kórházban volt egy álma, ahol a sógora azt mondta neki, hogy ő vette ki a rögzítőékeket, azért hogy leessen és utána menjen. Ezekután a férjem egy évig betegállományban volt , később teljes invaliditást kapott. Ez a szomorú állapot már évek óta tart. Minden még rosszabbra  fordult 2008-ban, amikortól kezdett egyre agresszívebbé válni. 2011-ben volt  az a bizonyos eset a temetőben, akkor a sógorom már 10 éve halott volt. A férjem nagyon érzékeny, ha a sógorára gondol azonnal elsírja magát. Én mindezt annak tulajdonítottam, hogy nagyon hiányzik neki, és szeretne utána menni, ezt  mondta is nekem. Azonban csak most tudatosítottam, hogy lehet hogy Önnek igaza van.

Köszönöm.”

Ezen szöveg készítése közben történt egy esemény, amely pontosan bizonyítja azt, amit itt leírtam és elmagyaráztam, sőt pontosan egybevág a szeretett személy hiányzásával, amely befolyásolhatja a mi anyagiságunkat is.

Az ismert cseh énekesnőre Iveta Bartošovára gondolok, aki úgyszintén a lágyabb anyagiságú világ hatása alatt cselekedett, hasonló eseményeknek már voltunk sőt a jövőben gyakran leszünk is tanúi.  Próbáljuk  meg tehát megfejteni az okot, amelyet állandóan ignorálunk.

A fentiekben leírt történethez csak annyit tennék hozzá, hogy a „fogyatékos” – megajándékozott – férj, egy ismert olvasónk  férje, tényleg a  szenvedő alany, de teljesen másképp, mint ahogy azt gondolják, mert az ő / mi / tudatalattija és a kapcsolata a másik oldallal, okozta azt, hogy leesett az építkezési álványzatról, és ezért invalid nyugdíjas lett, tehát a történés nem csak az ő agyában játszódott le, hanem a zuhanás túlvilági idegen beavatkozás következménye. Az említett úr nem drogozik, nem iszik alkoholt, tehát semmi olyasmit nem fogyaszt ami segíthetne ilyen átélés kialakításában. Éppúgy, mint ahogy az a tudós, aki a túlvilág segítségével jutott a Nobel díjhoz. Ezen történetből tehát levonhatjuk a következtetést, hogy milyen veszélyes lehet az érzékeny  emberek számára a kapcsolat a túlvilággal, mert nem ismerjük az okot, a természeti törvényeket,és nem ismerjük azon tényt, hogy a túlvilág ma, legfőképpen az emberek hibájából  a sötétség hatalmában van, és így nem segítség érkezik onnan, hanem nagyrészt ártó szándék és szenvedés.

Hozzá kell tenni azt is, hogy az említett úr egyre agresszívebbé válik, legfőképpen akkor amikor nincs egyedül / amikor átmenetileg „megszállott” lesz, tehát akkor amikor a fizikai testét egy másik , idegen szellem irányítja /, de a mai tudomány szerint, ez kettéhasadt tudat, és ezért vannak a külső változások. Ez egy tipikus iskolapélda  a leírt „betegségre”! Már beleegyezett a gyógykezelésbe is, de… ! Az eredmény soha nem lesz kedvező, amíg el nem távolítjuk az igazi okot, tehát ő maga meg nem érti a természeti törvényeket, ezzel kapcsolatban, hogy ez  nem betegség, hanem egy természetes jelenség néhány ember számára, de jelenkorunkban nagyon veszélyes, mivel  Földünk a sötétség hatalmában van.

Amíg meg nem érti, hogy az amit átél az valóság, és azt is, hogy azok akik odaát, a másik oldalon élnek és ránk hatnak, sokszor nem  tudnak annyit sem mint az ő szeretteik akik itt élnek a Földön. Nem sejtik hogy az ő befolyásukkal a másvilágból az itteniek szenvedhetnek, azt hiszik, hogy a nehezén már túljutottak – tehát a földi halálon, és így tanácsot adhatnak azoknak akire ez még csak vár az elkövetkezőkben.

Csakhogy ezek az „okosok” nem tudják, hogy várhat rájuk még valami sokkal rosszabb mint a földi halál, tehát hogy létezik szellemi halál is, amely végleges azok számára akik az örök törvényekről nem tudtak. És így a másvilágról továbbra is ártanak, holott azt hiszik hogy épp fordítva segítenek. Csakhogy ezáltal mindent tovább rontanak, és fokozatosan előkészítik a talajt a szellemi halál számára.

Tanulhatnának azoktól, akik itt és most épp az ő befolyásuktól szenvednek, és ismerik az Isteni törvényeket, amelyek minden irányban el voltak magyarázva mindannyiunk számára, hogy tanulhassunk belőle.

Fontos még hozzátenni a következőket:
Az említett úrnál a lágyanyagiság mindkét formában megjelent, nevezhetjük  aktív és passzív formának.

A passzív forma olyan, hogy a szellem a túlvilágról hat a durvaanyagú testre, de a durvaanyagú, földi embernek megmarad a szabad akarata, a hatását csak javaslatként, suttogásként érzékeli. Ennek is megvannak a veszélyei, néha az ilyen formájú befolyást az ettől szenvedő nem tudja elutasítani, és elfogadja a „javaslatot”.

De veszélyesebb az aktív forma. Ennél a túlvilági szellem teljesen uralma alá vonja az illető akaratát – agyát, illetve később az egész földi testét, amely ezáltal teljesen elveszti a szabad akaratát. Ekkor tulajdonképpen a szenvedő léleknek nincs szabad akarata, és a felelősége sem a tetteiért. Bár részleges felelősége van  a személyiségének azért, mert szellemileg nem volt elégé mozgékony – és ezért történhetett meg ez az esemény. Ilyen eredmények tudatában a bíróságoknak is másképpen kellene megítélnie egyes történéseket. Sajnos ez egyenlőre nem így van… lehetséges…

Fontos tudni még egy apróságot: Sok ember él köztünk akiket besorolhatnánk a szchizofrének közé, de ők az adottságukra nem mint betegségre, átokra néznek, hanem megtanulták őket kihasználni mint ajándékot. Ismét emlékeztetném önöket arra a bizonyos tudósra a Nobel díjjal, sőt Albert Einstein is a teóriái megformálása során merített a lágyabb szintekből. Én magam is bizonyíthatom a saját átéléseimmel, és sok példa lenne még rá, legtöbb találmányt, tulajdonképpen az összes, ezen adottsággal jött létre. Eközben kis apróságok sorsdöntőek lehetnek. Megfelelően erős szellemmel rendelkezni, amely nem hagyja magát eltéríteni a saját céljától és ismerni a törvényeket, tehát tudni, hogy miről van tulajdonképpen szó.

Ha a szaktudományok figyelembe vennék az általános tudomány legújabb megállapításait, tehát a párhuzamos világok létezését, az ember lágyanyagiságú testét – lelkét, amely a mi durvaanyagúságunkon kívül is létezik, akkor ez nagy lépést jelentene előre, megmagyarázna sok rejtélyt, amelyek praktikus használatával eltávolítanánk  sok mostanáig használt téves teóriát. Mindent mint valóságot élnénk át!

Ne becsüljük tehát alá hogy nem ismerjük a természeti – Isteni törvényeket!