_______________________________________________________________________________________________________________________________________
11. 6. 2017

A RÁDIÓ REKLÁMJA


Mivel nemvagyunk elégedettek a nézetséggel, úgy döntöttünk, hogy helyreigazítjuk azzal, hogy reklámot indíttunk.
A MAI EMBERISÉG REKLÁMJA:

A buta embernél nemsegítt a legokossabb szó sem!

A mai kor diagnózisa: ELÉGEDETLENSÉG - mindenkinek  valamiből töblete vagy hiánya van!

Az ember már csak a más kárának örül!

A hit droggá váltt a kiszámíttó embernél!

Becsületességgel már csak koldus botra lehet jutni!

A felebaráti szeretet kevesebb mind a sáfrán!

Ami fontos volt, fölösleggé vált, ami pedig fölösleges volt, az lett fontos!

Optimista olyan ember, akit még nemlepleztek le!

Ma több a hangoskodó mind a igazmondó!

Az iskola csak arra jó, hogy nelegyen saját véleményed!

Okosabb kevesebbet tudni mind a főnök!

A politika csak illúziót táplál  a szavazókak, de a szavazattoknak a bankszámlájukat tápláljalja!

A demokráczió az, mikor önként mondasz le a szabadságról!

Ha úgy gondolják, hogy ez a reklám nem objektív, akkor az ,elitt ttársadalomhoz tartoznak.
Ők pedig hadják figyelem nélkül eszt a reklámot.
Viszont ha az egyszerű emberek is elutasítják, akkor elgondolkozhatnak azon, hogy ertik e az első állítást.

 

* * *
 

GONDOLATBA EJTŐ
 

A demokráczió az, amikor az ember maga döntheti el, kik fogják őt az elkövetkező négy év folyamán nyugott lelkiismerettel  kirabolni!
Nem csak anyagilag, de szellemileg is!


* * *
 

JEL

TV hiradóban egy provokatív informáczió referálta az eseményt, mikor Frantisek pápa gyermekek jelenlétében, két fehér galambot engedett szabadon. De szomorúan végződött.

Sokan valamilyen jelet látnak a z eseményben, amit szóvá is tettek, és újra a világ vége téma lépett fel.

Mi már töbször is beszéltünk arról, hogy semmisem történik véletlenül.
És ez a esemény sem volt véletlen, sőt figyelmesztetés volt arra, hogy ideje elgondolkodnunk.

A galamb, valóban a békesség szimbóluma, de nemcsak annak.
Egyenlőre maradjunk még csak a békesség fogalmánál.
Minden igyekezet a békességér, sajnos csak elméleti szintig jutott, így nemvalósult meg.
Mert ezek a igyekezetek nincsenek és nemis voltak  öszhangban az Isteni törvényekkek.

Pedig a természetben is láthassuk, hogy minden lény felett van egy másik lény, akit respektálnia kell. Népszerúen mondva: félnie kell tőle!

Ebből az ember sem kivétel! De az ember aszt gondolja, hogy ő a világ ura, és másokat is erről győzködi.
Az egyház is meg akarja győzni a embereket arról, hogy ő felettük is van Uralkodó.
De ebből hiányzik a fontos meggyőződés.
Sajnos az egyházban sosem volt, és nincs öszhang. És ezért pont tőluk jön titokban a sok hasadozás, hatalmi háborúk.

Mi már töbször említettük, hogy sok vallás van, de Isten csak egy.
Ha ebben nemlesz egyetértés, akkor minden igyekezet csak üres gesztussá válik.

Ilyen üres gesztus volt a Vatikáni cselekedet!
Ennek cselekvője a legnyilvánvalóbb jelet kapta!
Kitől?

Ezzel eljutottunk a galamb másik szimbólumához.
A galamb egyenesen a Szent Szellemnek szimbóluma!

De a vallások még mindég nemértik eszt a fogalmat!

A keresztény vallások ismerik a Szent Szellem fogalmat, de csak mind egy kiegészíttő részét a Szent háromságból, és nem mind egy személyt -egyenrangút Jézussal, tehát Isten másik Fiát. Kinek a neve: IMANUEL!

Isten másik fia is élt már ezen a földön, és megírta a nekünk nagyon fontos ,,Szót,, egy könyvet, amely Jézus tanítására épült.
Ezzel teljesültek az ígéretek, amikről Jézus beszélt, és ezzel tovább lépett a határokon a szellemi tudás a Magaslatokhoz.

Sajnos a keresztényi vallások elutasították a Szent Szellemet, és a Szót, amit hozott!

Pedig a Vatikán kapott egy figyelmesztetést, amely arra kényszerítette volna, hogy nyilvánosságra hozz a a harmadik fatimai titkot.
Az eredetit, amelyben az egyház tökéletes felvilágosíttást kapott arról, hogy a földön a Szent Szellem ,,testben él,,
Tehát személyként, És mindenre megtanítt, ahogy Jézis megígérte!
Fatimában 1917 ben, három látnok gyermeknek megjelent az Őskirályné. E gyermekeken keresztül tudatta az egyházat, hogy a földön él egy személy a Szent háromságból - Szent Szellem. Az Ember Fia - IMANUEL.

Az egyháznak intézkednie kellett volna!
Intézkedett is, csak teljesen máshogy!
Miért?

Azért, mert féltették a hatalmukat, és nemakartak róla lemondani.
Így tovább folytatták titkos játékukat és hazugságaikat, az helyett, hogy megmentsék az emberiséget, sőt az időben még saját magukat is!

Így hát a Vatikán jelet kapott. A Szent Szellem jelét! Mivel 1917 ben, eszt a harmadik személyt a Szent háromságból  csak valami erőnek tartották, és most is annak tartsák. Tehát ez volt a jel, de már nem sokáig! Hisz egy galamb elrepült.

Nehezen tudunk előretekintők lenni, hogy ez vagy hasonló jelek rá - e kényszeríttik az emberiséget, hogy elgondolkodjon.
Aszt, hogy az egyház a Igazság másik oldalán ál, és ált, nagyonis sejtendő!

Minden hasonló cselekedet csak üres gesztus, amely az Isten törvényeinek ellentétje.

Egy igaz gesztus az volna, ha az egyház megszüntetné a czelibátust, és elismerné a Szent Szellem személyét és Szavát!

Már ez a két dolog is sokmindent megváltoztatna.
Várjunk tehát.
Ha türelmesen leszünk, lehet kivárjuk.
De ha mégsem, ígyis mindenki megtudja tenni nélkülük is!

 

 

* * *

Tudják mi a mai emberiségen a sajnálatos?

Az áttélt szoczializmus ideológiát mindenki elutasítja, de csak külsőleg, mert belsőleg viszont él!

Ez a elferdített világnézet nevelte fel a mai materialistákat.
És azokat is, akik szintén külsőlegesen valamelyik valláshoz vagy  szektához jelentkeznek!
De bévül mind materialisták!

Logikátlannak tűnik?
Helyes!
Hisz ilyen a mostani czivilizáczió!
Logika és igazság nélkül!

Záchrana rádió


* * *
 

Miért veszítette el a hatalmát a szoczialista rendszer?
Míg a kutya lánczra van  kötve, addig nemtudni mi rejlik benne!
Ez a rendszer csakugyan mindha lánczhoz kötve tartotta volna az emberi lelket.

 

Záchrana rádió


* * *
 

FEJLŐDÉS

Aszt mondhassuk, hogy a fejlődés egy spirálison halad, amely négy szóból áll: Kétely, Tiltakozás, Haladás, Igazság.

A kvalitatív fejlődés ezen a spirálison addig h alad, míg nem éri el az Abszolútt Igazságot.
Csak a Abszolútt Igazságnak elérése álítja fére a kételyeket.
Így lezárja , és véget ér a kutatás spirálisa.

A haladás feltétele a kétely, amely indokot ad a protesztálásra az eddigi ismeret iránt.
Ebből a okból nemkell félni a kételyektől, mert ez része a haladásnak az Igazsághoz.
Becsületes kereséssel ez a spirális addig szűkül, míg el nem éri a csúcspontot, ahol rátalál az igazi ismeretre - az
Abszolútt Igazságra.

Az így megszerzett igazsággal következőképpen kell cselekedni:
Igazság ismerete - Igazság megtisztítása - Igazság megértése  - Élni az Igazságot!

 

Záchrana rádió


* * *
 

Példa az életből:

Középkorba  a tudatlanság forrása volt az emberiség nyomorúsága, most pedig az örök kapzsiságból eredő elme tudomása.
A középkort úgy alacsonyítottuk le, hogy akkor a kissebség élt a töbség rovására, de ma még ezis ellenkezőleg van!
A kissebségnek tűrnie és bírnia kell!
De meddig?

 * * *
 

VICC

A Teremtő felszólította a három legerősebb embert a viágon:
Obamát, Medvedevet és Dzurindát.
Ők hárman  megtudták, hogy három nap, mulva vége a világnak.

Obama öszehívta a személyzetét, és így oktatta őket:
Van számotokra két hírem, egyik jó és a másik rossz
A jó az, hogy Isten létezik, de a rossz az, hogy három nap mulva vége a világnak.

Hasonlóan Medvedev is szolt az alattvalóinak, de ő máskép kezdte: Van számotokra két rossz hírem!
Az egyik, hogy Isten létezik a másik, hogy három nap múlva vége a világnak!

Utolsóként Dzurinda is öszehívta háremjét, és így szólt:
Van számotokra két jó hírem. Első az, hogy nemlesz a világon erősebb ember mind én vagyok, a másik az, hogy Ficzo már nemnyeri meg a választásokat.

Ezen a multbéki viccen csak az változott, hogy a Szlovákoknak és a Oroszoknak ki kell cserélni a nevüket!

Aki aszt hiszi, hogy eből a viccből nem okulhat, az téved.
Itt meg lehet figyelni három negatív karaktert, sőt érezni lehet a sötét erőket, amelyek dezorientálják az emberiséget  a valóságtól, hogy mi is vár ránk.
Ez a vicc csak eszköz a tanulságra, hisz csak ebből a czélból jött létre.
De attól függ, hogy az ember hogy értelmezi.
Dzurinda követőinek ez a vicc nemmarad viccnek, de a pártalanoknak ez a vicc tanulságos.
És a vicc csak azért tökéletes, mert nemcsak vicc!
Eszt pedig az emberiség megtudja!

Záchrana rádió


* * *
 

Nefel ejcsük :
A Szent Grál üzenete nemhelyettesítti a bibliát, kóránt, sem a védákat, vagy más vallási könyveket.
A Grál üzenete kiegíszítti ezeket !!!
És azoknak szól akik még mindég a hagyományoknak élnek.
Akik elhagyták a hagyományokat, azoknak a Grál üzenet egy tökéletes - új ismeret!

Aki eszt nehéz feladatnak tartja  - annak segíteni nemlehet!

Azoknak, akik eszt a Szót szivükbe fogadták minden eddigi elhagyott  hagyományt, ismeretet pótol.

Olyan ember között, aki már megtalálta az Igazságot, és aki még keresi, jelentős külömbség van!

Közmondás:
Jobb a bölcsel elveszíteni, mind butával találni!

Azok ígényelnek legtöbbet, akiknek legkevesebb az érdemjük egy jól sikerült munkánn.

A szabadságra be kell érni!
Emiatt nincs is nindenkinek megadva!
Szellemi téren is el kell engedni a kutyát a lánczról!
Máskülömben nemmutassa ki önmagát, és nemnyer tapasztalatot abból a környezetből, amit csak lánczra kötve látott.

Dicső annak a léleknek, amely Isten Igazságáér, saját maga vágyából ébredt fel, és nem Isten kemény büntetésétől.

Záchrana rádió
 

* * *
 

VÉLEMÉNY ELTÉRÉSEK

Azokból akik ismerik  a Grál üzenetét, (A Fény Igazságában), csoportok keletkeztek.

Az egyik csoport még hallani sem akar az Örök Törvényekről  és annak írójáról.
A másik csoport nemismeri el a módot Imánuel fogamzásáról, mások pedig a születésével és a mostani létével.

Ez legtöbször szellemi büszkeségre és egóra utal.
Mindenkinek meg kell érteni, hogy Imánuelhez csak az Igazságszerinti életmód vezet.
Az Örök Törvények írónőe is erre utalt!
De a Grál Üzenete olvasóinak is ismeretlen fogalom volt.
És most a eljövetelekor számíttani fog, hogy idáig hol volt?
Vagy még azis hogy hol és mikor született,  milyen azonneműségbe, világban, vagy nem?

Elősször tanuljunk meg az Igazság szerint élni, ezután tolerálni kell a felebarát véleményét, de nem azért, hogy esetleg nemtudnánk a mi Igazságunkat megvédeni, de azért,
mert megtanultuk felismerni a lényegeset a lélegtelentől.
És a mostani vélemény eltérések lényegtelenek!

Azért most is csak aszt tanácsoljuk, hogy soha ne kényszerítsünk, és ne erőszakkak folyásoljuk meg a felebarátunk akaratát.
Hisz azzal nemnyerünk semmit, csak ellenséget !

Üres kérdéseket csak üres emberek tesznek fel.

Azonos informáczió egyeseket öszefűz, másokat széttválaszt!
Okos ember eszt tudja, és e szetint cselekszik!

Aki elutasítja az egyességet  - Istent, az nemlel harmóniát - békességet!
Ez egy örök törvény!

Elismerni a magasabb hatalmat aszt jelenti, hogy meg kell válni a saját hatalmunktól!

A tudomány eszközök nélkül  - ez semilyen tudomány! 
És a valamitől függő tudomány is csak semilyen tudomány!

Most nagy akarsz lenni, mindahogy énis akartam, de nefeledd, eljön a te időd is, mikor kicsi leszel!

Az Igazság keresése nem arról szól ami nekem tetszik!
Csakis arról szól ami hasznos nekem!

A kutatónak  az Igazság nevében képesnek kell lenni lemondani minden megszerzett előnyekrőlés élvezetekről!

Azért egy szellemileg éredt ember minden vallást tisztel, de tudja, hogy ezek csak a fejlődés fokozatai az Abszolútt Igazsághoz.

A szeretet és az igazságot nemlehet megérteni a reinkarnáczió meggyőződése nélkül.
Emiat lehetetlen megérteni az Isten üzenetét sem a szeretet ért ékét.

Minden megpróbáltatás, amelyel találkozunk az ember műve  - a butasága!

Tehát ha a  szenvedésben szeretet van, akkor a szenvedés okát magunkban keressük a tudatlanságban és a butaságban!
Mert a örök törvények  csak aszt adják visza, amit cselekedtünk, hogy így megszabaduljunk saját butadágunktól !

Az igazi szeretetet a szenvedésben is fel kell ismerni, csak akkor szabadulunk meg a butaságától és ezúttal a szenvedésétől!

Csakhogy a kételyek elvezetnek az örök Igazságtól, mert a környezetünkben gazembereket látunk, akik kényelmesen és helytelenül élik az életet, a nélkül, hogy szenvedés érné őket.
Ez a tudat kételyeket indítt bennük a meglevő igazságosságról, sőt az igazi szeretetről.
Ahhoz, hogy a kételyeket eloszlathassuk, ismernük kell Isten törvényeit  és póttolhatatlan eszköszét a reinkarnácziót - ujjászületést.

 

Záchrana rádió


 * * *
 

MI VÁR RÁNK ?

Az erősek erőtelenek lesznek!
A tanultak tanácstalanok!
A közömbösek kíváncsiak lesznek!
És némelyek elkezdik keresni az igazságot!

Az erősöknek meg kell tanulni félni az Istent!
A tanultaknak meg kell érteni, hogy az igazi bölcsesség csakis Isten Szavában található!
A közömbösek rájönnek, hogy a közömbösségük volt a legnagyobb tévedésük!

Záchrana rádió