ISON -  ÉN   A  FIÚ  -  IMANUEL

 

Tisztelt olvasók – hallgatók!

Ismét oly történést éltünk át, amely néhányunkat felbuzdíthat a saját meggyőződésünkben, és bizonyítékként szolgálhat hogy a helyes úton járunk. De ez a bizonyíték még tökéletesebb lehetne azok számára, akik az ilyenekre úgy néznek, mind az  eltévedtekre. Így nekik ez az esemény bebizonyíthatja, hogy éppen ők maguk azok, akik eltévedtek!

Ennek a tökéletes bizonyítéka az ISON üstökös!

De most megint, aki nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, közömbösen rálegyint, és azt mondja: „Megint beugrottam a fanatikusoknak!”
És ezzel a kijelentéssel számára minden véget ér.

Azok számára, akik nem elégednek meg, ilyen kijelentéssel, van magyarázat, hogy minek voltunk tanúi a nem túl távoli időben.

Már az elmúlt évben, tehát mindjárt az üstökös felfedezése után, ismert volt a  pályája, és megfigyelésének körülménye. De ahogy közeledett az érkezése,  minden kezdet egyre bonyolultabbá és kevésbé érthetővé válni.

Karl Battams, az ISON üstökös megfigyelésére létrehozott NASA egység tagja, kijelentette:
Az ISON üstökös már röviddel a felfedezése után / 2012 szeptemberétől / több kérdést vetett fel. Ezt követően, az idei 2013-as év során  sok csodálkozást és meglepetést okozott. És most, az elmúlt hetekben a viselkedése különösen rejtélyes és dinamikus lett, s ugyanakkor egyidejűleg vizuálisan lenyűgöző.  Ma reggel / a Nap melletti elhaladása idején , azaz 2013 november 28-án./ azt hittük, hogy haldoklik, és elveszett a remény a további megfigyelésére, mivel a láthatósága gyengült. De ezután, a Napot elhagyva felbukkant, s felemelkedet mind egy jeges Főnixmadár a hamvaiból, és jó láthatóan ragyogott. Ezzel az ISON tétovázás nélkül a legfigyelemreméltóbb üstökös, amelyet volt lehetőségem Matthew kollégámmal, és a többi tudóstársaimmal együtt megfigyelni.” *

Később Karl Battmas hozzátette: „Nem tudjuk, hogy üstökös megmarad-e maggal igazi üstökösnek , vagy csak maradványa lesz annak, ami ezek előtt volt. Most még a pontos választ nem ismerjük.” **

Mindazok, akik hívőknek nevezik magukat, már jól ismerik valamilyen formában  Isten Fiát – Jézust, ismerik és úgy tudják hogy Ő Isten egyetlen Fia, és ezért az üstökös nevét és érkezését csakis vele hozták összefüggésbe.

Van egy másik csoport, amely ugyan tud Isten másik Fiáról – Imanuelról, de számukra a körülötte lezajló esemény már múlté, bár nem teljesen, de a durvaanyagúság eseményeivel  a Földön, kapcsolatba biztosan nem hozzák. Ezek azok, akik nem fogadták el Isten küldöttét, az Örök törvények című könyv szerzőjét, aki egyben Isten másik Fiának – Imanuelnek az édesanyja. Ezért ők az 1998-ban meghirdet eseményeket, Imanuel születését sem vették figyelembe, és azokra, akik hittek benne, úgy néztek mint a rossz útra tévedőkre.

De a most meghirdetett üstökös, olyasmit okozott, amin mindenki elcsodálkozott: elsősorban a tudósok, akik úgy gondolják hogy nekik már semmi nem okozhat meglepetést.  Azután meglepődtek azok is, akik azt hitték, hogy az üstökös Krisztus második eljövetelének a hírnöke, és a Karácsonyi ünnepek idején ehhez mindent alátámasztó bizonyítékokat kapnak. Végül azok is meglepődtek, akik tudták, hogy Isten másik Fiának – Imanuelnek a hírnöke,  de a várakozásaik ismét nem feleltek meg a valóságnak.

Aztán itt van még a legnagyobb csoport, amely  az események iránt teljesen közömbös maradt, mint mindig! Ebben a csoportban vannak azok is, akik ismerik Isten Fiait, de ezt az eseményt, velük, és Isten tervével, semmiképpen nem hozzák  kapcsolatba.

De az üstökös  számunkra olyan Igaz bizonyítékot szolgáltatott, amelyre egyik csoport sem számított,  merem állítani, hogy újra meg sem érdemeltük.

Oly kegyeletben volt részünk, hogy tényleg nem érdemeltük meg!

 

Íme a komoly  bizonyítékok:
Bizonyítékot szolgáltatni azok számára, akik közömbösek, mindig teljesen felesleges, így csak akkor olvassanak tovább ha mégis érdekli őket.

Először foglalkozzunk azzal a csoporttal, akik tudnak Imanuelról, és még az üstökös érkezését is összefüggésbe hozták az Ő személyével, de a hirtelen véget ért útját nem tudják megmagyarázni. Azonban meg kell jegyezni, hogy ez a magyarázat csak nekik van szánva, mert ez a legegyszerűbb, és ebből következően, ezzel kezdünk.

Ez az eseményt, amely nem rég lezajlott, pontosan ugyanolyan típusú volt, mint az, amelyet 1998-ban átéltünk Annak a születésnek – nem születésnek a kapcsán, akit most az ISON üstökös megjövendölt. Akkor, az Ő születése, érezhető volt a mi anyagúságunkban, anyja durva anyagúságú földi teste által, de az esemény befejezése, a mi hibánkból, már a mi testünktől lágyabb anyagúságban zajlott le.

Egyformán viselkedett az Ő csillaga – az ISON üstökös, mert ez is látható és érzékelhető volt a mi anyagúságunkban, de végül átment a finomabb anyagúságba – abba, amelyben most kezdte meg a tevékenységét Imanuel, mint a teremtés királya, és az üstökös, ott az  Ő megjövendölt hírnöke volt.

Mindez az Ő 15.  FÖLDI születésnapján történt!

Így az üstökös bizonyítékként szolgált az igaz meggyőződésükre azoknak, akik elhitték a megjövendölt 1998 november 28.-ai születést, mert ezt az időpontot nem lehet semmi más szellemi eseménnyel  kapcsolatba  hozni.

Csakhogy, ez még meggyőzőzőbb bizonyíték lehetne azon csoport számára, akik bár tudnak Imanuelról, de nem hittek az 1998-ra megjövendölt eseményeknek, és elutasították az  Örök törvények szerzőét - Imanuel anyját, mert ez  az  időpont,  újra  ugyanazt bizonyítja, amit ők nem tudnak  számukra semmilyen ismert eseménnyel összekapcsolni, de az egyetlen válasz erre a dátumra csakis az, amit Ő hozott, és akit ők akkor elutasítottak.

Most lehet hogy sokan felteszik a kérdést: „Miért kellene ezt az  időpontot összekötni valami szellemi történéssel?” Ez igaz, de…

Az is igaz, hogy: Hogy jósolhatta valaki meg 15 évvel ezelőtt pontosan ezt a dátumot – november 28.-át, összefüggésben egy nagy üstökössel /csillaggal/, és még egyezett is a régen megjósolt ígérettel ARRÓL, akit az üstökös megjövendölt, és ő maga is ugyanazt jósolta közel egy évszázaddal ezelőtt?
És erre a kérdésre már nemlétezik olyan egyszerű válasz, csak a szellemi események megmagyarázásával!

Most, részletesebb figyelmet fordítunk azon fent említett csoportra, akik a 1998-ra meghirdetett eseményeket elutasították és vele együtt elutasították Imanuel anyját – az Örök törvények szerzőét.
Köztük van még több alcsoport, ezért a következő magyarázat mindegyikükre fog vonatkozni, és még azok számára is, akik eddig békésen szunyókáltak, vagy éppen fordítva, túl sokat képzeltek magukról.

Akinek van bátorsága és kedve, tehát követheti a jövőbeli történéseket, amely már a számunkra múlt, de egyidejűleg a jövő meghirdetése:

Az ISON üstökös pontosan leutánozta az 1998-as eseményeket.

Bár a tudósok szerint még semmi sem világos, és minden nyitva van. De számunkra már mégiscsak létezik egy bizonyos válasz.

Imanuel 1998-ban inkarnálódot a mi anyagúságunkba, de nem egészen abba, amelyben mi élünk, és amelyben a Földünk akkor volt, de a születés finomabb anyagúságban zajlott le, olyanban amilyen akkor LESZ, amikor bekövetkezik az Ő eljövetele.

Így az üstökös nem tűnt el, és nem is tűnik el, de olyan anyagúsági stádiumban maradt, amely akkor lesz látható, amikor ez meg fog történni, tehát amelyben a jövőben  minden le fog zajlani.

Ezt  az állítást alátámasztom  néhány idézettel az Igéből, tehát az Ember Fia: Az Igazság Fényében című műből:  Lentről felfelé megfigyelve ez a durvaanyagú, finomanyagú ,lényszerű és szellemi fajta.  Mindezek a fajták újra feloszthatók több fokozatra …/7/ Az átmenetek közöttük szinte teljesen észrevétlenek. Az ember tehát minden teremtés fajtából, amely a szellemi fajta alatt található, tartalmaz egy burkot.  Minden burok, tulajdonképpen egy test.”

„A földön nem létezik semmi, amit már a kis lényszerűek nem formáztak volna meg még szebben és tökéletesebben a  közép finomanyagúságban.”

„ A finomabb szinteken az események megelőzik a mi durvaanyagúságunkat.”

„ Az ős-szellemek és isteni lények inkarnálódhatnak és ténykedhetnek több szinten.”

„Ezért már most az elkövetkező változások idején a földön, meg kell hogy változzon a  földi test, másképpen nem is tudnák tovább létezni! Változnak a megváltozott lényszerű hatásokkal! Ennek a következménye a megváltozott kisugárzás, ezáltal a megváltozott éghajlat az összes anyagúság fejlődésére és fenntartására a formákban. És mindez az új Fény sugara alatt!  

„Még ha a földi emberek nehezíteni is fogják az Isteni Követ érkezését,  ezért kénytelen lesz mellékutakon járni, most az  Isteni akarat lesz az, amely fölemeli őt az beteljesedés órájában.”

„Meg volt ígérve, hogy  az Isteni Követ lába  nem lép olyan  porba , amely volt. A por kifejezés a  durvaanyagúság helyet lett használva!”

„Én hamarosan megjövök!”

„De előbb  nehéz viharok érkeznek, először megtisztító lázas hidegrázás fog mindent  rángatni, hogy megölje a régit, mielőtt az új kialakulhatna; és önöknek, képesnek kell lenniük ebből kikerülni, ehhez szükségük lesz Isten kegyelmére, hogy  újra összeszedhessék magukat, amikor a véget ért viharok után,  az új nap  új élethez hív!”   

„ Az Isteni Követ lába, nem lép az öreg durvaanyagúságba!”

Ezen idézetekkel alátámasztott bizonyítékok ugyan nem számítanak újdonságnak, de a születés utáni események során meg voltak ígérve, a  Próféciák az Igazság Fényében című könyvben, ahol ez a történés már akkor  fel volt derítve és meg volt magyarázva. ***

Imanuel tehát eljön a Földre „megtisztulás” után!

Tehát, amikor a Grál mozgalom tagjai azt állították, hogy Imanuel már többé  nem jön a Földre, és ezért nem akarták elismerni Imanuel édesanyját, egy bizonyos fokig igazuk volt. Mert oly Földre, amilyen akkor volt, valóban nem jön el! De mindezt  számunkra tökéletesen felvilágosította az Igéjében. Ezt támasztják alá a fent szereplő idézetek is a Grál-üzenetből.

Ez a rövid magyarázata azon eseményeknek, amelyeket ismét átéltünk, de a következményeit még csak át fogjuk élni.

Ez ismét fontos bizonyíték – de ismét csak egyeseknek!  A többiek, akik beképzeltebbek és a „műveltebbek”, mindaddig félre lesznek állítva amíg az idézetekben megjövendölt idők el nem jönnek!

Az üstökös tehát pontosan megismételte az eseményeket, amelyek 1998-ban lezajlottak, azok számára akik akkor valamilyen formában követték őket . Akár támogatói, vagy éppen ellenzői voltak

Az események megígért befejezése tehát nem a Földön zajlott le, ahogy ez lehetett volna, hanem a Földön kívül.  Az értesültek már tudják, miért kellett mindennek így történnie, hogy a Föld legdurvább anyagúságában, amelyet érzékszerveinkkel észlelünk,  minderre nem kerülhetett sor, de egy fokozattal finomabb durvaanyagúságban, vagyis amelybe hamarosan a  mi Földünk is kerül, amelyhez  az  érzékszerveinknek is muszáj  alkalmazkodniuk, de jelenleg még nem képesek, annak ellenére, hogy  mindannyiunk számára adottak.  Pontosabban mondva, ezzel az anyagúsággal a mi Földünk rendelkezik, és mi úgyszintén már most is, de a mi adottságaink még egyenlőre nem teszik lehetővé az események átélését ebben az anyagúságban – de egyeseknek igen.  

Még a materialisták, így a kutatók is  megértették, hogy a természeti törvények tökéletesek, és nincs bennük semmi felesleges, így hát feleslegesen nem is alakulnak ki, sőt az  összes formájuk többértelmű.

Miért várjuk akkor az ilyen nagyszabású eseményeknél az ellenkezőjét?!

A tökéletes megértéshez szükség van egy összehasonlításra:
Képzelje el, hogy valaki megparancsolta önnek egy bizonyos anyag nagy mennyiségű felhalmozását – és ezt követően  megparancsolta, a nagy részét visszahelyezni az eredeti helyére. Néhány földi fiúgyermek az apja parancsára ifjúkorában átélt hasonlókat, mert az apja, vagy bárki más, aki gyakran adott ilyen utasítást így akarta, de ez felébresztette benne az ellenállást ezen tevékenységgel szemben, sőt gyakran  még azok ellen is, akik ilyen parancsokat kiadtak.

Most mi várunk hasonlóan értelmetlen eseményeket attól, aki az Abszolút tökéletesség – az ISTENTŐL!

1998-ban, azt vártuk, hogy Imanuel teste először feleslegesen felveszi azt a mi szükségtelen földi anyagúságunkat – a legdurvább anyagot, hogy ezután –ismét meg kelljen szabadulnia a felesleges anyagúságtól. Nekünk kellett volna a mi szellemi újjászületésünkkel és erőfeszítésünkkel felemelkednünk, a mi bolygónkkal együtt, olyan szintre, ahol a közép durvaanyagúság lett volna a legdurvább burka a testünknek, és így érzékelhetnénk  a  nappali tudatunkkal is ezen a szinten. Így születhetett volna meg Imanuel a Földön, rendesen, fizikai úton, és így lehetett volna számunkra durvaanyagúsággal  érzékelhető. De mivel  mi nem készítettünk elő a megfelelő körülményeket az Ő születésére a Földön, megszületett egy másik bolygón, amelyen ez a feltétel - létezés a közép durvaanyagúság legfelsőbb burkában  – már adott volt.   

A mi létünk a közeljövőben a finomabb anyagúságban fog zajlani, és mi valójában néhányan nem is vesszük észre azt, hogy ez már megtörtént, sőt már egy ideje történik, mert hiányzik a külső – fontos betekintés.

Lehet hogy már sokan észrevették, hogy a jelenlegi testünk  nem annyira  sűrű, mint valaha az őseinké volt? Hisz, tulajdonképpen elegendő összehasonlítani csak az egy korosztállyal  idősebbekkel!

Az üstökös tulajdonképpen, a korábbi magyarázatok szerint, felesleges tettet hajtott végre, testének beburkolását a legdurvább anyagúságba, csakhogy az ő esetében ez egy természetes jelenség, amely a megfelelő természeti – világűri törvények szerint történt.
És akkor itt van még másik indok, amely szerint számunkra új kegyelemet jelentett és ezt a kegyelmet meg is hozta.
Az üstökös láthatóvá vált nekünk a jelenlegi érzékszerveink számára a mi durva anyagúságunkban, hogy újra mindent átéljünk, néhányan újra felébredjenek, míg mások megint bátorítást kapjanak  a hitükben.

Ezért kellett különbséget tenni ezen két folyamat történése között.

 

 Készüljünk fel tehát Imanuel 18. FÖLDI  születésnapjára - nagyon érdekes lesz!
Mindenki számára létfontosságú!

 

 

Megjegyzések:
*Átvett idézet a következő web oldalról:https://www.isoncampaign.org/karl/schroedingers-comet
** Átvett idézet a következő web oldalról: https://www.isoncampaign.org/karl/a-trail-of-questions
***Az esetleges érdeklődők a Próféciák az Igazság Fényében című könyv iránt, írhatnak e-mailt a következő címre: radiozachrana@azet.sk és mi elküldjük nekik a könyvet elektronikus formában.